About Me

My photo
Tirane, Albania, Albania
Shkolla nderkombetare e Arkitektures dhe e Politikave te Planifikimit Urban

Friday, June 28, 2013

Filluan Regjistrimet per Vitin Akademik 2013-2014

Të dashur Miq,

 

Ju njoftojmë që në Universitetin POLIS, filluan regjistrimet për vitin e ri akademik 2013-2014 në degët:

        Arkitekturë dhe Dizajn Urban

        Art dhe Dizajn

        Inxhinieri Ndertimi

        Planifikim dhe Manaxhim Urban

        Studime Mjedisore

 

Oferta Akademike e U_POLIS, 2013 - 2014


* Bursa Ekselence ne Arkitekture & Dizajn Urban
500 Eur/Sem per 200 te paret e matures shteterore
1000 Eur/Sem per 201- 400 te paret
1500 Eur/Sem per 401- 600 te paret

* Bursa Ekselence ne Art & Dizajn
500 Eur/Sem per 200 te paret e matures shteterore
1000 Eur/Sem per 201- 400 te paret


* Tarifa shteterore per programet e tjera Bachelor

 

Tabelen e Ofertes Akademike 2013-2014 te U_POLIS e gjeni ne linkun e meposhtem: http://4.bp.blogspot.com/qSCiBWIzQUg/UbBE2FNHggI/AAAAAAAAAnU/nNe9pyagwDQ/s1600/Oferta+Akademike+2013-14.jpg

Për më shumë informacion në lidhje me programet e studimit në Universitetin POLIS ju lutem shikoni Fletepalosjen: http://polisuniversity.blogspot.com/2013/06/programet-e-studimeve-te-ciklit-te-pare.html

 

Diplomë Profesionale (5 specialitete/ 2 vjet/ part-time/ 120 kredite ECTS) në:

 

        Teknik i Efiçencës Energjitike

        Teknik i Restaurim – Konservimit

        Teknik Gjeometër

        Teknik Gjelbërim – Peizazhi

        Animator – Guidë Turistike

 

Për më shumë informacion ju lutemi shikoni fletepalosjen: http://polisuniversity.blogspot.com/2013/05/shkolla-profesionale-ne-upolis_31.html

 

Programet e Studimit Master Shkencor (2 vjet; full Time; 120 Kredite) :

        Arkitekturë

        Dizajn i Aplikuar

        Menaxhim Mjedisor Urban

 

Programet e studimit Master Profesional

 

 

 

 Çështje Dizajni (3 specialitete/ 2 vjet/ Part - Time/72- 90 kredite ECTS;

 Joint degree Diploma në bashkëpunim me Erasmus University)

        Dizajn Parametrik Arkitektonik

        Dizajn Strukturor Estetik

        Dizajn Urban dhe Peizazhi

 

Çeshtje Urbane (3 specialitete/2 vjet/ Part–Time/72- 90 kredite ECTS;

Joint degree Diploma në bashkëpunim me Erasmus University):

 

        Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS

        Strehim dhe Zhvillim Toke

        Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore

 

Për më shumë informacione në lidhje me Programet Master ju lutem shfletoni Broshurën ne : http://masteratpolisuniversity.blogspot.com/2012/07/master-course-brochure.html  dhe Fletepalosjen: http://polisuniversity.blogspot.com/2013/06/programet-master-phd-ne-upolis.html

 

 Programet e studimit Master në Administrim Biznesi (MBA) (3 specialitete /2 vjet  /Part-time /90 kredite ECTS):

  • Inovacion dhe Sipërmarrje

  • Pasuri të Patundshme

  • Marketim dhe Strategji

 

Stafi Akademik në Universitetin POLIS përbëhet nga profesionistët më të mirë të vendit në fushën e Arkitekturës, Urbanistikës, Planifikimit Urban, Mjedisit etj. Një e treta e stafit akademik të angazhuar në U_POLIS vjen nga Universitetet më të njohura të Europës dhe Amerikës Veriore. Për më shumë informacione ju lutem klikoni: http://www.universitetipolis.edu.al/bottom_al.php?faqe=p_polis/acstaff

 

Universiteti POLIS që në fillimet e veta i ka kushtuar shumë rëndësi bashkëpunimit me Universitet më të njohura të profileve të Arkitekturës, Artit, Planifikimit dhe Mjedisit. U_POLIS gjithashtu është anëtar i shoqatave Europiane të Shkollave të Planifikimit dhe Arkitekturës. Për më shumë Informacion ju lutem klikoni : http://www.universitetipolis.edu.al/bottom_al.php?faqe=a_polis/repa

 

 

PROGRAMET E STUDIMEVE TE CIKLIT TE PARE DHE CIKLIT TE DYTE NE U_POLISART & DIZAJN NE U_POLIS
PROGRAMET MASTER & PhD NE U_POLIS